<
ANASAYFA BİYOGRAFİ SEMPOZYUM TEDAVİLER PROLOTERAPİ EĞİTİMLER MAKALELER VİDEOLAR İLETİŞİM

Aşil Tendiniti

AŞİL TENDİNİTİ:

Tanım: Aşil tendonunun enfektif olmayan inflamasyonudur. Genellikle irritasyon yapan bir süreç vardır.  Genç, sporcu erkeklerde daha sıktır.

Etiyoloji

  1. Tendon esneme yeteneğinin bozulması .( Bağ dokusu donukluğu , Nörovejetatif sistem yüklenmeleri, tendinöz yapıda perfüzyonun bozulması ve lenfatik sistemin disfonksiyonu nedeniyle kronik irritasyon  )
  2. Overpronasyon.
  3. Ayakkabıdan kaynaklanan sorunlar.
  4. Topuk üzerinde  koşma ve artmış sportif faliyetler

Bulgular:

  1. Tendonda ağrı
  2. Şişme
  3. Yürümede zorlanma

TEDAVİ: İstirahat, Ardışık sıcak ve soğuk uygulamaları yapmak.Anti-inflamatuar ilaç, Topuk yükseltici destekler kullanmak.

NÖRALTERAPİ:  Tendinit bir bağ dokusu hastalığı olduğundan öncelikle bağ dokusundaki yüklenmelerin azaltılması için Nöralterapi uygulanmalıdır.  Hastanın varsa kabızlık ve barsak sorunları tedavi edilmelidir. Barsakta kandida yüklenmesi, toksinlerin bağ dokuda birikmesine neden olmaktadır. Bozucu alan mutlaka regüle edilmeli. Tek taraflı tendinitler ve artritler genellikle bozucu alan kaynaklıdırlar.  Lokal ve segmental uygulama sonrası L2 pleksus regülasyonu ve veya kanalis sakralis uygulaması yapılmalıdır.Aşil tendon çevresine Lokal Nöralterapi uygulaması, segmental uygulama, alt ekstremite dolaşım protokolu ilk aşamada yapılacak tedavidir.  Aynı segment içinde bozucu alanlar kinesyolojik olarak test edilmeli alınan cevaba göre tedavi planlanmalıdır. Tamamlayıcı tıpta hasta her geldiğinde yeniden değerlendirilmeli ve tedavi planlamasında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

OZON TEDAVİSİ: Hasta supin pozisyonunda iken, 10 cc lik enjektöre 15-20µgr/cc dozunda 10 cc ozon tendon çevresine her alan 1-2 cc olacak şekilde enjekte edilmelidir. 

Majorotohemoterapi uygulaması tüm bağ doku hastalıklarında olduğu gibi aşil tendinitinde de kullanılabilir.

Torbalama Yöntemi: İnvazif girişim yapamadığımız vakalarda veya iğne fobisi olanlarda torbalama yöntemi önemli bir seçenektir. 50µgr/cc dozunda ozon 20 dakika ıslak cilde uygulandığında cilt yoluyla ozon tedavisi yapılmış olur.