<
ANASAYFA BİYOGRAFİ SEMPOZYUM TEDAVİLER PROLOTERAPİ EĞİTİMLER MAKALELER VİDEOLAR İLETİŞİM

Homeopatide Yeni Bir Method:Sehgal Yöntemi

Hint Homeopat, Dr Madan Lal Sehgal, homeopatide MİND semptomlar üzerinde çalışarak daha kısa sürede ve daha etkili bir yöntem geliştirmiştir. Bu yönteme “Rediscovery of Homeopathy” adını vermiştir. Bu yöntem ile çalışan hekimler klasik homeopatide oldukça başarılı olduktan sonra, daha başarılı olmaktadırlar. Sehgal yöntemi, Klasik Homeopatidir. Ancak hastanın incelenmesi ve rubriklerin yorumlarında daha derin bir bakış açısı vardır.

Proloterapi ve Nöralterapi ve uzun yıllar Ozon ile çalışan bir hekim olarak, Homeopatiye aşık olmama rağmen, günlük pratiğime dahil etme konusunda önemli çekincelerim vardı. Zira Homeopati yapan hekim, başka bir yöntemle çalışmak istese de buna zaman ayırması çok zor oluyor ve Homeopatide derinleşemiyor düşüncesi taşıyordum. Ancak Sehgal Yöntemini öğrenince bu konuda görüşüm değişti.

Sehgal’in kitaplarını tercime ettikçe ve hastalarımda uyguladıkça, Homeopatinin günlük pratiğime yavaş yavaş yerleştiğini fark ettim. Aşağıda bu konuda neler olduğunu açıklayan bir yazı göreceksiniz. Bu vakalar Dr.Madan Lal Seghal’in kitabından alınan vakalar ve kitabından bazı temel yaklaşımları  içermektedir.               

BENZERLERİN SEMPTOMATOLOJİSİ

Hayvan , bitki ve mineralin siklusları birbirine bağlıdır. Davranış ve duyguları da birbirine bağlıdır. Hastalıklar veya olaylar karşısındaki tutumları birbirine benzeyenlere similiar denir.

Bir hasta, yalvarırcasına probleminden kurtulmak için yardım ister. Yardım istemenin farklı şekilleri vardır. Hekime başvuran hasta elbetteki yardım almak için gelmiştir. Ama talep etme şeklindeki farkları,görmek ve değerlendirmek bizi faklı homeopatik remediye götürecektir.

Yukardaki 3 ayrı rubrikte yardım istemekle ilgilidir. Aralarındaki nuans farklarını bilmek Sehgal Metodunun inceliğinde yatar.

Örneğin: 

Başka bir hasta içine kapanır. Yardım istemez. Kendi tek başına problemleriyle mücadele eder.

Ancak yardım konusu da farklıdır. Aid ve Help yardım anlamına gelen iki kelimedir. Ama aralarında anlam farkı vardır.

Aid = imdat , yardım, destek,medet

Help= yararlı olmak, elinden tutmak, yardım

AİD=Yardım etmek için özel çaba harcamak asiste etmek, profesyonel yardım. Bu nedenle akılla ve rahatlıkla yapılır. Bir profesyonelin akılla ve rahatça yaptığı yardım manasına gelir.Ancak bazen kişinin yardım beklemeye tahammülü yoktur. Eğer yardım hemen gelmezse o afallar, bocalar. Ve kendi başına çaresine bakmaya başlayacaktır. Ya da bağırıp çağıracak, çığlık çığlığa kalacaktır. Rahatça kendi başının çaresine bakamayacaktır.

HELP=Diğerinden çaba beklemek. Yardım alınır veya verilir. Özel değil kim olursa olsun. Başkasından ister. Kendi hiçbir şey yapmaz. Hiçbir planı yoktur. Ağlar. Bana yardım edecek kimse yok mu der. Yanında biri varsa ne duruyorsun bir şeyler yap görmüyor musun ben ölüyorum der.

Delusions :Olmayan bir şeye , düşünceye inanmak, varmış sanmak. İmajination - halusinasyon – ilizyon

İmajine etmek: olmayan bir şeyi kafasından üretmek.

Delirium: Rayından çıkmış bir mind,  kişi duygularının esiridir. Anormal ve aşırı tepkisel bir formda ve tonda ortaya serilen bir duygulanım var. Değişik mud ve delilik belirtileri var, ama deli diyemezsiniz. Deli değil. Delirme halidir. Aşağılayıcı, gülünç, ağlayan, gülen, değişik haller gösteren bir tablodur.

Shrieking:Acı acı bağırarak ağrısını açığa vurmak

Sharp shrill sound ( acı acı bağırma )Yüksek ve kulağı rahatsız eden bir sesi var . Aşırı ağrısının ifadesi ya da neşelenmesinin ifadesi yüksek ve gürültülüdür.

Crying:Izdırap (agony) ve keder sonucu ağlama yürürken birden ağlamaya başlar. Konuşurken sohbet ederken birden ağlarlar.

Crying ve shrieking çok farklıdır. Bu iki tablonun MİNDi de çok farklıdır. Kaba yüksek sesle ,rahatsız edici =shrieking dir. O sesi duymak istemezsiniz. Rahatsız eder.

Delusions help, calling for(plat)Bir halusinasyon durumudur.İçinden gelen bir ses ona, yardım için gelecek. Bazen hasta sizden direk yardım istemez o o yardım onun ses tonunda ve dillendirme şekillerinden çıkarılabilir. Basit ve net bir gözlemle hastanın semptomlarını  değerlendirdiğimizde anlaşılır.

Shrieking for  aid : örnek:( plat)

 VAKA:1 Vücudunun sol tarafında ağrısı olan hasta bize geldiğinde

 -Doktor dünden beri, bütün sol yanımda ağrı var. Ne yürüyebiliyorum, ne de kol ve bacağımı kullanabiliyorum.

 -Ne zaman başladı?        

 -Belki 3-4 gündür. Dün daha kötü oldum sonra size gelmeyi ve bir ilaç almayı düşündüm.

VAKA :2 Hasta yine sol taraf ağrısıyla gelir.

 -Doktor benim için bir şeyler yapabilir misin?

 -Benim işimi yapacak hiç kimse yok (işyerinde)

 -Benim yerimi kimse alamaz yapamaz

 -Eğer ben çalışmazsam işyerinde her şey karışacak. Dahası ne zaman birisi hastalansa o endişelenir. Elbette nasıl sessizce olsun ki? Doktor lütfen yardım der.

VAKA :3 Calling for help:  (plat)

Üstesinden gelmek için bir şeyler yaptım. Ama anladım ki sana görünmem gerek. Ben tek başıma başaramayacağım. Bu 3 vaka aynı gibi kabul edilmeli. Seçtikleri kelimeler ve kullandıkları ifadeler bizi ilaca götürür. Onun için gözümüz ve dikkatimiz hastanın üzerinde olsun. Hastanın stresi, tonu, tavrı önemlidir.

BRİONYA =   Bry

1) Çok meşgul  Çok şey üzerinde çalışır ve garanticidir.Gelecek endişesi var. (çok çalışır)

Anxiety, do something, compelled to (mecburi olduğu şeyler için anksiyete)

2) Aşırı irritabıl bir durumdur. Cevap vermek mecburiyetinde olduğu bir soru onu irrite edecektir. Ne, niçin, bry ‘yı kızdırıyor ona bakalım

3) Sabah  iş hakkında konuşma ve teşebbüs etme onu aşırı irrite eder. Ağrı başladığı zaman kaybolur.Mecburiyet ve bazı şeylerde ısrar etmek onun tüm vücudunu huzursuz eder. Her nereye gitse rahat  edemez .Derin güvensizlik duygusu ( deep feling of insecurity)Çalışmaya gönülsüzlük (disinclination for work)

4) Çocuk kucaklanmaktan ve taşınmaktan hoşlanmaz. Ölüm korkusu ve iyileşme konusunda umutsuz istediği şeyleri ret eder.

VAKA-1

Hasta- Doktor bana ne oldu bilmiyorum. Bana hiçbir soru sorma, cevap isteme , bana bir ilaç ver. Durumum hakkında hiç birşey sorma. Ne anlattığını anlamıyorum .

Dr- Eğer sen problemini bana anlatmazsan ben sana nasıl yardım edebilirim ki?

Hasta- Doktor birisi hariç (çok eminde değilim ) hiçbir problemim  yok. Ama bu problemden kurtulursam daha iyi olacağım.

Dr- Bunu nasıl söyleyebiliyorsun ?

Hasta- Bu problemden beri hiçbir şey yapamıyorum. Konsantre olamıyorum. Bu problemden kurtulursam iyi olabileceğimi ve çalışacağımı biliyorum.

Capriciousness (kaprislilik) means, wants, but,does not know what

Dr- Bu problem biterse her şey düzelir demekle ne demek istiyorsun?

Hasta- Demem şu ki bu hastalığı tedavi etmek zaman alacak. Ama benim asıl problemim, işimden dolayı çektiğim ağrıdır. Bu yüzden bu ağrı geçerse hayatım düzene girecek tekrar işime dönebileceğim. Her şey iyi olacak.

Dr- Şu anda hiçbir iş yapamıyor musun?

Hasta- Çalışamazsam hayatımı nasıl sürdürebilirim. İşimden tamamen vazgeçemem. Meslektaşlarım iş arkadaşlarımla telefonlaşmaktayım. Ağrım arttığında işimi ve aktivitelerimi bırakmak zorunda kalıyorum. İşimi aynı hızda ve kolaylıkta yapamıyorum öncelikle bu ağrıdan kurtulmak istiyorum. Hayatımı etkileyen bu ağrıdan kurtulmak istiyorum. Gerçekten bu durumdan hoşlanmıyorum.

Disturbed, averse to being (BRY)

Business, talks of(BRY)