<
ANASAYFA BİYOGRAFİ SEMPOZYUM TEDAVİLER PROLOTERAPİ EĞİTİMLER MAKALELER VİDEOLAR İLETİŞİM

Kalça Ağrılarında Nöralterapi

Kalça problemleri hekim ve hasta açısından, önemli ortopedik sorunların en başında yer alır. Genellikle ortopedik ve klasik fizik tedavi yöntemleri ile  problem çözülemiyorsa o zaman hasta açısından farklı bir boyut başlar. Hastane hastane dolaşan ve önerilen ameliyatların sorunu çözüp çözmeyeceği endişesinin hakim olduğu bir dönemdir.

İş hayatı ve sosyal yaşantı kalitesi bozulur. Nöralterapi uygulayan hekimler ve bu hekimlerle karşılaşabilen hastalar  bu konuda şanslıdırlar. Nöralterapi atlanmaması gereken, önemli, bilimsel  bir çözüm olabilir.

Kalça Ağrısının Sebepleri: (3)     Kalça eklemi ve siyatik sinir komşuluğu

1-Kranio-kaudal sendrom

2-Dorsovertebral Blok

3-Lumbosakral Blokaj

4-Muskuler Disfonksiyonlar 

Kalçada oluşan bir disfonksiyon ve sertleşme, Lumbosakral bölgedeki bir pozisyon bozukluğundan, İskium ve pubis kemiğinden veya genital ve jinekolojik organlardaki bir bozucu alandan kaynaklanabilir.(3)

Ricker e göre mekanik, termal, kimyasal, toksik uyaranlar hücrede patolojik tesirler yaratarak Nörovegetatif sistem üzerinde olumsuz etki yaratırlar bu da organda blokaja neden olur. (1) Hastada semptomlar ortaya çıkar. Biz NVS i regüle ederek bu olumsuz uyaranların neden olduğu semptomları tedavi edebiliriz.(2)

Regülasyon tedavisinde, organda anatomik değişiklik oluştuysa hemen olumlu cevap aramak doğru olmaz. Ancak olumsuz uyaran bertaraf edilince organizmanın tamir cevabı zamanla anatomik ve mekanik düzelmelere de neden olur elbette.

Yani Nöralterapi ile sistemi tedavi ediyoruz. Regüle olan bir sistem sağlık demektir.

Tedavi:

Kalça bölgesine lokal tedavi (1)

Segmental tedavi,

Lumbal pleksus uyarılması

Bozucu alan araştırılması

Ayrıca Mikrosistem ve Akupunktur yaklaşımı ile Yamamoto, kulak akupunktur ve ağız akupunktur muayenesi (4) yapılarak tedavi protokolunu geniş tutmak başarıyı arttıracaktır.

Ayrıca   bu tedavi protokolune ek olarak i.v 1 cc %1 lik prokain   uygulamak uygun olur.

Not: Buradaki kalça ağrıları artroz gelişmemiş, sorunun disfonksiyon düzeyinde olduğu vakalardır.  Eğer artroz geliştiyse mutlaka detox hesaba katılmalıdır.

Hormonal aksın uyarılması alt ekstremite sorunlarında sanıldığından daha fazla yarar sağlamaktadır.

Kolonhidroterapi uygulamaları dokuda detoxifikasyon sağladığından, artrozlarda önerilmektedir.

Kaynaklar:

1- Lorenz Fischer, Neuraltherapie nach Huneke, page 24, Hipokrates Verlag, 2001, Stuttgart

2- Hüseyin Nazlıkul, Akupunktur Tamamlayıcı Tıp, Sayfa 320, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, İstanbul

3- Hüseyin Nazlıkul, Barnat , Sayı 2, Sayfa 8, Ekbil Matbaacılık, 2007, İstanbul

4- Jochen M. Gleditsch, MAPS MikroAkuPunktSysteme, page 137,Hipokreates Verlag,  2002, Marburg