<
ANASAYFA BİYOGRAFİ SEMPOZYUM TEDAVİLER PROLOTERAPİ EĞİTİMLER MAKALELER VİDEOLAR İLETİŞİM

Vakalar

1.Uluslararası Ozon Kongresinde sunulan poster

OZON UYGULAMALARI SONUCU YARA İYİLEŞMESİ

Amaç: Beslenmesi ve kanlanması bozulan yaralarda, oksijenizasyonun sağlanması ve fonksiyonel iyileşme için, ozon uygulamalarının başarısını göstermek. Oldukça pahalı ve zahmetli olan yara tedavi protokollerine, daha etkili, başarılı ve ucuz bir yöntem olan ozon uygulamasının ülkemiz realitesine daha uygun bir seçenek olduğunu ortaya koymak.

Hastalar ve Yöntem :  Osteomyelit, Liken planus, Burger Hastalığı ve Travma sonrası oluşan enfekte yara ve crush yaralanma olan 5 vaka bu çalışma için seçildi. Bu hastalar daha önce en az bir merkezde tedavi altına alınmış ancak tedavisi başarılamayan vakalardı. Hastalara gerekli asepsi ve sterilizasyon şartlarında, yara tedavisi  uygulandı, Ancak alışıla gelmiş yara bakımı dışında, bir yaklaşımla   ozon tedavisi uygulanmıştır. Tüm vakalara Magor otohemoterapi(100 cc kan 100cc 20mgr/cc ozon)  Minor otohemoterapi,(5cc 15mgr/cc ozon ve 5 c kan)   Torba (enfekte vakalarda akıntı, püy ve nekroz varsa 50mgr/cc ozon,  aktif enfeksiyon bittikten sonra epitelizasyon ve yara kapanması için 25-30 mgr/cc ozon) veya vakum, tedavisi uygulandı.En az 10 seans uygulandı. Tüm hastalarda tedavi başarılı oldu. Ekstremitelerdeki iyileşmelerde hiçbir kontraktür ve hareket kısıtlılığı gelişmedi.

BULGULAR :

VAKA:1 

MY Erkek. 46 yaşındaMermer ocağı işçisi, iş kazası, Crush yaralanma,fibula kırığı, Hiç antibiyotik kullanılmadı.ilk 3 doz 50 mgr/cc ozon uygulaması sonrası enfeksiyon tamamen önlendi. Yara epitelizasyonu için 25mgr/ml ozon ile 7 seans daha uygulandı.

VAKA :2

N.G , Bayan 53 yaşında, Ev Hanımı, Liken Planus tanısı ile 18 ay  Üniversite Dermatoloji Kliniğinde de tedavi görmüş. Hastanın tüm ilaçları kesildi. Torbalama sistemiyle 40mgr/cc ozon,   haftada 2 defa uygulandı.

VAKA:3

B.T. Erkek, 35 yaşında,Serbest, Burger Hastası, Antibiyotikler kesildi. Şiddetli ağrı duyan bir hasta. 

VAKA:4

S.İ , Bayan, 75 Yaşında,Ev Hanımı, Açık Kalp ameliyatı sonrası Sternum osteomyeliti gelişmiş. 6 Ay antibiyotik tedavisi, cerrahi yara debritmanı yapılmış. Üre 78 mgr/dl  olunca kliniğimize gönderildi. Hastanın tüm antibiyotikleri kesildi. Vakum uygulaması ile 50mgr/cc ozon gün aşırı uygulandı. 3.haftadaki sonu

VAKA:5

İ.D. 22 yaşında Sanayi işçisi. İş kazası sonrası parmakta crush yaralanma. Başka merkezde amputasyon önerilmiş. Haftada 2 defa 40 mgr/cc Torba uygulaması toplam 10 seans uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri:

Not: (Bu tedavi sonrası beklenen kontraktür komplikasyonunun oluşmadığı dikkate değer bir ayrıntıdır.)

Sonuç: Ozon tedavisi ile, Yara iyileşmesinde başarılı neticeler elde edilmektedir. İyileşen yaralarda kontraktür ve eklem fonsiyonlarında bozulma olmaması ve antibiyotik kullanılmaması küçümsenmeyecek avantajlardır. Yan etkisi yoktur. Ucuz ve kolay bir uygulamadır. Önemli bir seçenek gibi görünmektedir.

Kaynaklar:

1-Viebahn,R.”The use of Ozon Medicine” 3rd English Edition(Iffezheim,Germany:ODREI-Publishers, 1999) p.95-119

2-Bocci,V.”Biolojical and clinical effects of ozone.Has ozone therapy a future medicine?” British journal of Biomdical Science 1999, 56: 270-279