Avasküler Nekroz (Osteonekroz)

Avasküler Nekroz (Osteonekroz)

Genellikle kalça ekleminde görülür. Daha seyrek olarak    humerus  proksimali , diz ve talus kemiğinde görülür. Ağrı, topallama, eklem hareket kısıtlılığı  gibi nonspesifik semptomlarla karakterizedir. Erken dönemde asemptomatiktir.Risk faktörleri: orak hücreli anemi, vurgun hastalığı, gaucher hastalığı, gut hastalığı, post travmatik beslenme bozukluğu , steroid kullanımı, alkol bağımlılığı suçlanmıştır.

% 50 sıklıkta her iki eklemde kalça ekleminde tutulum olur.Tanısı nispeten kolay olan avasküler nekrozlarda,  tedavi oldukça zordur. Sınıflandırmalar ve radyolojık görüntü üzerine değişik yorumlar ve tedaviye hiçbir katkısı olmayan , eğitsel yaklaşımlar kafa karıştırıcı olduğu kadar hekim için manasız bir bilgi yüklenmesi gibi görünmektedir.Ancak hastalığı patofizyolojisi, gelişimi 1924 de Patolog Gustuv Rickers ın tanımladığı daha sonra Otto Bergsmanı ın klasifiye ettiği nöralterapi yaklaşımına en çok uyan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Enformasyon bozulması (asemptomatik inisiyal aşama), regülasyon bozulması, fonksiyon bozulması, anatominin bozulması) bu 4 aşama nöralterapi yaklaşımını ve patolojik  süreçleri çok iyi anlatmaktadır.

Tanı koymak ve tedaviyi planlamakta asıl üzerinde durulması gereken noktalar aşağıdaki gibi sıralanmalı ve tedavi ona göre planlanmalıdır.

1-    VSS üzerinde irritasyon yaratan blokajın bulunması

2-    Perfüzyonu bozan sebep nedir?

3-    Yıkım ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılması nerde ve neden engelleniyor. Lenfatik sistemin regülasyonu nasıl sağlanır.

4-    Bozucu odak veya bozucu alan tüm bunları yapabildiğinden, addler servikal irritasyon alanları tanımlanmalı, kibbler kaydırma testiyle segmental blokajlar saptanmalıdır. Bozucu alan bulunmalı ve regüle edilmelidir.

5-    VSS üzerine irritasyon yaratan patolojik neden, miyofasiyal sistem üzerinde, hormonal sistem üzerinde  ve barsaklar üzerinde  sekonder blokajlara neden olmuşmudur? Bütün bunlar tanımlanmalı ve tedavi planı, öncelikle bozucu alan regülasyonuyla başlamalıdır.

TEDAVİ

NÖRALTERAPİ:

Lokal tedavi:

1- Patoloji alt ekstremitede ise ,  alt ekstremite dolaşım protoloku uygulanmalı

2- Üst ekstremitede ise Beltz lenfatik drenaj uygulaması yapılmalı.

3-Kalça eklemi ya da tutulan ekleme çevresel quadell uygulanmalı

4- İntraartiküler ve Periartiküler Nöralterapi Uygulaması: Femur başı  , humerus proksimal , talus , kalkaneus ve naviküler kemik avasküler nekrozunda  asepsi antisepsi kurallarına titizlikle uyularak eklem içine ve çevresindeki tüm katmanlara 1-2 cc %1 lidokain enjekte edilir.

5-Segmental tedavi

6-Bozucu alan tedavisi

7-İntraartiküler Nöralterapi Uygulaması:  Perthes hastalığında, tutulan taraftaki femoral artere girilip arter içine ve çevresine toplan 2 cc  %1 prokain uygulanır. 1,5 cc prokain arter içine  verilir. Kalan 0.5 cc prokain damar  çevresine  verilir.

8- Hormonal aks ( 12 yaşından büyüklerde uygulanabilir)

9-Barsaklarda  olabilecek sorunlara bütünsel yaklaşım

OZON TEDAVİSİ:

1-Eklem içine ve çevresine ozon uygulaması

2-Torbalama tekniğiyle lokal ozon uygulaması

3-Çocuklarda rektal ozon uygulaması

4-Majorotohemoterapi uygulamasıTüm bu uygulamalar haftada 2 defa toplam 10 doz uygulanır. Daha sonra ayda bir seyrek uygulamalar yapılır.