Bel Ağrıları

Bel Ağrıları

Toplumda bel ağrısı %50-70 oranında görülür. Siyatik ağrısının insidansı ise %13-40 dır. Hekime başvuru sebebleri arasında,  üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra ikinci sırada yer alır. Bel ağrısı, paraspinöz kasları, ligamentleri, faset eklemleri, annulus fibrosusu, diski ve sinir kökünü içine alan ve etkileyen  bir klinik durumdur.Spinal rahatsızlıklardan, vasküler sebeblere kadar  birçok farklı sebeble bel ve sırt ağrıları ortaya çıkabilir.

Akut ağrılarda hastayı bir an önce rahatlatmak hastanın en büyük beklentisidir. Kronik bir ağrıda mutlaka tümör ekarte edilmelidir. Gece ağrısı varsa,  istirahatte ağrısı varsa, kilo kaybı varsa tümör mutlaka düşünülmelidir.Alt ekstremiteye yayılan radiküler ağrı ile belde lokalize ağrıyı tanımlamak tedavi ve tanı için çok önemlidir. Ağrı dizin altına inmiyor, gluteal bölgede ve femoral alanda kalıyorsa Dejeneratif disk, osteoartrit ve faset irritasyonu olabilir. Ancak diz altına arka tarafa, gastrokinemius  alanına yayılıyorsa, ayağa kadar uzanıyorsa, sinir bası altındadır. Burada sinire bası yapan  herniye olmuş disk, spinal osteofit ve tümör düşünülmelidir.

LUMBAL DİSK HERNİASYONU:

Yıllardır yada aylardır ara ara ağrı ataklarıyla gelen bel ve bacak tutulması olarak tanımlanmaktadır. Ağır eksersiz, tekrarlayan eğilme ve bükülmeler, ağır yük kaldırma ve taşıma durumlarından sonra görülür.  Ağrı genellikle belde, sakroiliyak bölgede ve gluteal bölgede görülür. Radikuler ağrısı ise irritasyona maruz kalan sinir kökü dermatomuna bağlı olarak ayağa kadar yayılabilir.Bir disk fıtığı tablosu hakimse genellikle bacaktaki ağrı beldekinden daha fazladır. Tedavi edilmeyen uzamış vakalarda tutulan dermatom alanındaki kaslarda zayıflık ve zamanla atrofi görülür.

Parestezi ve nörojenik rahatsızlıklar sık görülür.L3-4 deki bir fıtıkta, sinir kökü basısına bağlı olarak ağrı uyluğun posteriolateralinde, bacak medialinde ve diz önünde ağrı, uyuşukluk, parestezi görülür. Quadriseps ve kalça adduksiyonunda motor zayıflık görülür. Patella refleksinde değişiklikler görülür.L4-5 deki bel fıtığında,  bacak anteriolaterali, ayak dorsali ve baş parmakta parestezi, uyuşukluk, ağrı görülür. Gluteus medius, ekstansör halusis longus, ekstansör digitorum longus ve breviste motor zayıflık görülür, Ayak bilek eklemi ekstansiyonunda zayıflık vardır.L5-S1 deki bel fıtığında, 4.5. parmakta, ayak lateralinde, topukta ve lateral maleol bölgesinde parestezi ,ağrı görülür.  Peroneus longus, brevis, gastrokinemius-soleusta, gluteus maksimusta motor kayıp ve zayıflama görülür.  Aşil tendon refleksi zayıflar. 

KAUDA EKUİNA SENDROMU:

Orta hatta büyük çaplı bir fıtık sonrası,  kauda equinanın birkaç köküne bası olmasıyla ortaya çıkar.  Diskopatilerin sadece %2 sinde görülür. Çoğunlukla L4-L5 disk sahasındaki fıtıklarda görülür. Disk semptomları nadirdir. Genellikle perianal alanda ağrı görülür. Hastalarda idrar kaçırma, sık idrara çıkma ve  kontrol edememe gibi üriner şikayetler hakimdir. Erkeklerde impotans olur. Yürüme zorluğu, ayaklarda uyuşukluk, bacak ağrısı görülür. Acil cerrahi müdahale önemli bir tedavi seçeneğidir. TEDAVİAkut bel ağrısında: Yatak istirahatı, nonsteroid anti inflamatuar ilaç kullanımı, fizik tedavi uygulanır. Traksiyon konusu tartışmalı bir konudur. Manuel terapi uzmanları, osteopatlar tarafından yapılan yüz güldürücü uygulamalar. Henüz Klasik okul tıbbının dikkatini çekmemektedir.

NÖRALTERAPİ:

Lokal uygulama: Paraspinal kaslara, lumbal sempatik pleksusa, kanalis sakralise yaptığımız uygulamalar ile  akut bel  sorunlarında oldukça hızlı ve başarılı sonuçlar almaktayız. Sorun  faset eklemde ise, tekniğine uygun yapılan faset eklem enjeksiyonu sonrası dramatik iyileşme sağlanmaktadır.  Zaman zaman sakroiliyak eklem blokajı, lumbal diskopati ve faset eklem sorunları birbirine karışmaktadır. Ya da birlikte görülmektedir. Quadratus Lumborum kasında yada erektör spina kompleksinde yer alan herhangi bir kasta,  tek taraflı olarak lokalize olan bir tetik nokta , kasın elastikiyetin,i ve dolayısıyla omurganın balansını bozmaktadır. Birkaç yık devam eden tetik nokta sorunu sonrası skolyoz gibi striktürel bozulmalarda gelişebilir. Bu nedenle tetik nokta tedavisi önemlidir.

Segmental Tedavi: Lumbal sempatik pleksus uygulaması, Kanalis sakralis uygulaması: Tekniğine uygun olarak yapılan kanalis sakralis uygulamaları akut bel sorunlarında gün aşırı tekrarlanabilir. Akut tablo geçtikten sonra, haftada bir ya da iki hafta da bir seans şeklinde uygulamaya geçilir.

Bozucu alan tedavisi: Bozucu alan, bazen bir organ , bazen bir eklem sorunu, bazen da bir skar dokusu olabilmektedir. Biyolojik iyileşmenin tam olarak oluşmadığı her geçirilmiş durum bozucu alan olabilir. Bozucu alan oluşumu ne kadar erken yaşta ise o kadar derin etkilidir. Ancak bel sorunlarında genellikle bozucu alan genital ve üriner  bölgeden kaynaklanmaktadır.Geçirilmiş tonsil ameliyatı, sık boğaz enfeksiyonuna maruz kalma gibi durumlarda miyofasial yoldan akut bel tutulmaları sık olmaktadır. Bu nedenle tonsil enjeksiyonu sonrası bel ağrısının hemen geçmesi hemen hergün rastladığımız memnuniyet verici durumlardır.

Gangliyon İmpar Uygulaması:

Sakroiliyak Eklem Uygulaması:

Alt Ekstremite Dolaşım Protokolu Uygulaması:

Alt Ekstremite Lenfatik Drenaj Regülasyonu Uygulaması:

İntravenöz Prokain İnfüzyonu Uygulaması:

Kronik bel sorunlarında haftada bir defa toplam on seansa kadar uygulama yapmak gerekmektedir. Akut sorunlarda daha kısa sürede iyileşme görülmektedir. Kronik ağrılı rahatsızlıkların tedavisinde ağrı kesicilerin yeri yoktur.

OZON TEDAVİSİ:

Parasipinal ozon uygulaması:  15-25μgr/cc dozunda toplam 20 cc ozon para vertebral alana spinöz çıkıntıların heriki tarafından L1 seviyesinden, S1 e kadar, her enjeksiyonda 2 cc olmak üzere ozon verilir.

Majorotohemoterapi:15-20μgr/cc dozunda 100 ozon 100 cc kana uygulanarak hastaya venöz yolla verilir.

Hipertermik ozon uygulaması: Ozon kabini içerisinde, 20 dakika tüm vücuda çıplak olarak ozon uygulamasıdır. Paraspinal kasların gevşemesi ve spazmın çözülmesi açısından oldukça faydalıdır.