Patellofemoral Eklem Rahatsızlıkları

Ekstansör mekanizmada anatomik dizilim bozukluğu (Malaligment) genellikle Quadriseps tendiniti veya patellar tendinite yol açar.(Jumper’s knee) Koşucularda  (Runner’s Knee) Osgood Schlatter, patelofemoral ağrı, plica sorunları olur. Kondromalazi patella yüzeyinin beslenme bozukluğu sonucu aşırı yumuşaması ve yükü tolere edememesi sonucu ağrılı diz önü sorunudur.  Bu rahatsızlıklarda genel patogenez aynı olmakla birlikte farklı şikayetlerle ortaya çıkar. (Bakınız:  Ricker’s ın relasyon ve perfüzyon patogenez teorisi ) Nöralterapi ve tamamlayıcı tıp yaklaşımında belirli bir ilkesellik ve bütünlük prensibi hakimdir.

OSGOOD SCHLATTER :     

Anterior diz ağrısı yapan bir rahatsızlıktır. 5-15 yaş grubunda  sıktır Patellar tendonun , tuberositas tibiaya tutunma yerinde hassasiyet ve apofizitle karakterizedir. Belirli mekaniz sebebler suçlanmıştır. Ancak asıl sorun apofizdeki tolere edilemeyen stres faktörüdür. Stress perfüzyonu bozmakta ve apofizit gelişmektedir.

TEDAVİ:

NÖRALTERAPİ:

Lokal uygulama: Tüm apofizit ve tendinit rahatsızlıklarında öncelikle tetik nokta araştırılmalıdır.  Vakaların önemli bir kısmında, tetik nokta saptanmaktadır.

Segmental tedavi:  Osgood schlatterde,  Rectus Femoris kası, asıl olmak üzere Quadriceps Femorisi oluşturan dört  kas grubu da dikkate alınmalıdır. Miyofasial bağlantılar önemlidir.   Rectus Femoris Spina iliyaka anterior superiora yapışma yerinden başlayarak patellar tendona katıldığı yere kadar palpasyonla  gergin bir bant var mı? Hassas  bir nokta var mı? Vastus lateralis, vastus medialis ve intermediusta derin palpasyonlarla tetik nokta araştırılmalıdır. Bulunan tetik noktalara,  nöralterapi ilkelerine uygun olarak tedavi uygulanmalıdır.

Üst segmental etki için  Lumbal sempatik pleksus regülasyonu yapılır.

Bozucu alan tedavisi: Torakal 12 den başlayarak Lumbal 3-4 e kadar ki segmentlerin kapsamında bulunan kemik,kas, tendon, iç organ (Böbrek, mesane vs. ) , genital organ sorunları bozucu alan olabilir.

Alt Ekstremite Dolaşım Protokolu:

Femoral Arter içine prokain uygulaması:

OZON TEDAVİSİ:

Lokal ozon uygulaması: 15-20µgr/cc dozunda toplamda 20 cc yi geçmemek kaydı ile 10 cc lik enjektörle dental uç kullanarak, asepsi antisepsi kurallarına uyularak , patellar tendon çevresine , apofiz çevresine , Quadriseps femoris kasındaki gergin bant ve tetik noktaya ozon enjekte edilir.

Torbalama Tekniği: 50 µgr/cc dozunda , ozon 20-30 dakika uygulanır.

Rektal Ozon Uygulaması:  Genellikle çocuklarda sistemik etki için Majorotohemoterapi yerine ,  rektal uygulama tercih edilmektedir. 20 cm lik bir silikon kanülle anüsten girilir çocukta 30µgr/cc dozunda, 100 cc ozon rektal olarak uygulanır. Bu tedavisi haftada 1 veya 2 defa toplam 10 doz uygulanır.